Sentinely v modelech
Úvodní strana
Výrobní štítek

Rád bych tady pečlivé modeláře upozornil na jeden zásadní nedostatek jinak velmi hezké stavebnice. Autoři neměli patrně dostatek technických podkladů a tak se u tohoto modelu dopustili chyby v ukotvení sloupku otočného ramene jeřábu.
To je ve stavebnici řešeno uchycením lanky za jakési patice, připevněnými na střeše kabiny vozu. Toto uspořádání by ale ve skutečnosti nemohlo být díky dřevěné konstrukci kabiny technicky možné, neboť by muselo zákonitě při sebemenším namáhání dojít k jejich vytržení, nebo destrukci kabiny.
Na přiloženém originálním obrázku (uprostřed) je vidět robustní pomocná konstrukce mezi přední částí kabiny a kotlem, ke které jsou přichyceny kovové vzpěry, procházející střechou až k hlavě jeřábu. Jen tak mohla být zajištěna stabilita sloupku s otočným ramenem při jeho pracovním využití ...

model s původním uchycením

model se správným uchycením

originální Standard-Sentinel "Jib Crane"

Copyright: (C)2005 Dalibor Feuereisl