Vnější pohled na patentovaný dvouválcový parní stroj pohonné jednotky vozu Škoda-Sentinel o vrtání válců 170mm
a zdvihu 230 mm, s klikami na 90° a s výkonností 70 HP při 300 obrátkách za minutu. Diferenciální ústrojí umístěno
je přímo v klikové hřídeli parního stroje, takže odpadají převodová kola a předlohové hřídele. Jeho samočinně působící
třecí spojky úplně zamezují možnosti smyku nebo klouzání zadních kol. Převod síly od parního stroje od řetězových
kol na koncích diferenciálních hřídelí na velká řetězová kola zadních kol vozu je pak proveden dvěma hnacími řetězy
kalibrovanými, o velké pevnosti a trvanlivosti ...
(výňatek z prospektu Škodových závodů, a.s. v Plzni)