Zpět do galerie

Sentinel se zkráceným rozvorem a návěsem pro převoz sypkých hmot byl v roce 1923 dodán firmě
Sutcliffe Todmorden Ltd. s reg.zn.: WT1304