Zpět do galerie

Standardní Sentinel v.č.: 5306 a reg.zn.: XU8881 s návěsovou cisternou byl prodán v září 1924 společnosti
The British & Mexican Petroleum Co. Ltd. , Dunbarton, Scotland.