Zpět do galerie

Super Sentinel v.č.: 7249, reg.zn.: FH5230 byl přestavěn z původního dvounápravového vozu na šestikolový prostým přidáním další (vlečené) nápravy s drobnou úpravou rámu. Po odkoupení od původního majitele Priday Metford & Co.
a jeho následné tovární přestavbě, byl pak v roce 1928 prodán spediční firmě WM. C. Hands, Fforestfach, Glamorgan.