Zpět do galerie

Nákladní vozy Sentinel, označované jako "Super" byly vyráběny téměř 10 let před nástupem nového typu série "DG". Nádherně zrestaurovaný vůz v.č.: 6887, postavený v roce 1927, je typickou ukázkou konstrukce vozu "Super" (zde na srazu parních vozů v Rushmooru). Tento nákladní vůz byl ze závodu dodán autodopravní společnosti Westmore Ltd.
z Newportu na ostrově Wight, kde ztrávil celý svůj "pracovní" život. Z provozu byl ale vyřazen na začátku třicátých let, jako mnoho dalších nákladních vozů, z důvodu příliš vysokého zdanění parních vozidel a skončil na smetišti v Cowes. Odtud byl však vyzvednut a zachráněn koncem šedesátých let.