Výrobní štítek
moje kniha o Sentinelu
Úvodní strana
E-mail

Telefon / Fax
267 913 414

EuroTel
602 255 105

Copyright: (C)2002-2016 Dalibor Feuereisl

Nahoru
přední strana obálky
zadní strana obálky
titulní strana
ukázka z knihy

Po mnoha letech badatelského úsilí a po vynaložení nemalých finančních prostředků, bezprostředně na tuto činnost navazující, jsem se rozhodl pod tíhou nevyvratitelných argumentů a též vyjádření maximální podpory od mých kamarádů a přátel, završit tuto velmi zajímavou práci shrnutím všech historických a technických dokumentů do výpravné publikace, kterou bude doprovázet bohatý a jistě velmi kvalitní obrazový materiál, což bude jejím základním pilířem.
Už jenom 140 továrních fotografií, pořízených z dochovaných skleněných negativů v podnikovém archivu Škoda, a.s. má svoji vypovídací hodnotu dýchající nezaměnitelným dobovým koloritem.

Kniha začíná krátkým pohledem do historie anglické továrny, která po přesídlení do města Shrewsbury začala s nástupem dvacátých let s výrobou typu Super-Sentinel, který se také stal během roku 1923 předmětem jednání o nákupu licence pro Akciovou společnost dříve Škodovy závody v Plzni. Uzavřením smlouvy také končí kapitola jinak bohaté historie anglického závodu, pokračující až do šedesátých let a navazující kapitoly již výhradně věnuji parním vozům pod značkou Škoda-Sentinel.

Ty jsou celkem velice jednoduché, doplněné různými zajímavostmi. Je zde zaznamenáno vyprávění šéfa prodeje vozů Škoda-Sentinel, viceředitele Ing. Jaroslava Havlíka, o zavedení výroby a prodeje parovozů v Československu, krátká historie firmy Konstruktiva, a.s., která byla po Stavebním úřadu hlavního města Prahy, odboru 10 Čištění města, největším odběratelem vozů Škoda-Sentinel, nebo ukázka z příručky pro řidiče parního vozu se zachovaným dobovým jazykem. Nechybí přehledná tabulka s technickými údaji všech třech vyráběných typů, doplněné výkresem vozu a ukázkou vybraných továrních výkresů, zaměřených na detaily vhodné třeba pro modeláře. To vše doplňují již výše zmíněné tovární fotografie, ukázky z manuálů a příruček, dobových reklam a prospektů.

Další kapitolu tvoří různé přehledové tabulky sumarizující život parních vozů Škoda-Sentinel na našem území. V první řadě je to výčet dodaných originálních anglických vozů a přívěsů v rámci licenční smlouvy do Československa v letech 1924-1925 s uvedením majitelů a uživatelů, které bylo možné vysledovat.
Další tabulkou je záznam externích objednávek parních vozů Škoda-Sentinel od roku 1925, došlých do plzeňského závodu. Na ni navazuje výpis z knihy odeslaných vozů zákazníkům, do reprezentačních prodejen a na automobilové výstavy.
Rok 1935 byl rokem zlomovým, kdy byla výroba vozů Škoda-Sentinel ukončena a tak je v další tabulce záznam se stavy těchto vozů ve všech závodech k tomuto datu. Nechybí ani z mého pohledu zajímavý seznam s poznávacími značkami, přidělenými majitelům a uživatelům vozů Škoda-Sentinel, které bylo možné i nemožné v různých dobových materiálech objevit.

Největším problémem je stále získávání údajů i obrazového materiálu z "bojového nasazení" těchto vozů v terénu. Majitelé již neexistují o vozech nemluvě (zbylé vozy jsou v knize podchyceny), archiv stavební firmy Konstruktiva, a.s. v padesátých letech shořel a u jejich následníků se pro roce 1989 tudíž žádné věci nezachovaly. Městský archiv mi také zůstal dlužen materiály hlavně o popelářských vozech pro Prahu. Povodňová katastrofa v Praze ze 13. na 14. srpna 2002 ale svojí více jak stoletou vodou moji badatelskou práci předčasně ukončila a tak už asi nikdy nezjistím osud čtyř Sentinelů a dvou Fodenů, které si objednalo MNO ke zkouškám ještě před uzavřením licenční smlouvy o jejich výrobě v plzeňské továrně. Archivy NTM v Praze a Vojenského historického ústavu umístěné v prostorech Invalidovny skončily tři metry pod hladinou Vltavy ... Přesto ale mnohé zajímavosti v knize naleznete.

(náhodně vybrané části výše zmíněných tabulek vozů dodaných, odeslaných a poznávacích značek k ukázce)

Je třeba mít na paměti, že badatelská práce nikdy nekončí a že se v nekonečném řetězci dají stále objevovat nové, dávno již zapomenuté, údaje a dokumenty, zaprášená alba plná nádherných fotografií našich dědečků, pyšnících se před objektivy kinoaparátů u svých funících a strojním olejem vonících miláčků a je jen otázkou času, kdy se dostanou na povrch světa a dění, aby tak mohly svým kouzlem doby oslovit současné čtenáře, kteří chtějí objevovat a nebo si na chvíli zavzpomínat ... I z tohoto úhlu pohledu tedy zůstává moje kniha stále otevřeným a nedokončeným dílem.
Tento odstavec je zároveň přáním i poselstvím všem, kteří by mi mohli v mojí badatelské práci pomoci a rozšířit tak vzácné okamžiky historie, které by bylo možné zúročit ještě v této knize, nebo v budoucnu ve druhém rozšířeném vydání této jistě zajímavé knihy ...

Copyright: ©2002 Dalibor Feuereisl
Vydání první, hardcover, formát A4, 220 stran, více než 260 fotografií
a ilustrací, seznamy dodaných i vyrobených vozů, mnoho tabulek ...
ISBN: 80-238-9302-5
Publikace snad vyjde na podzim 2017 ve vlastním nákladu

Doporučená prodejní cena je 000,- Kč (není ještě stanovena)

Touto cestou bych rád a srdečně poděkoval všem, kdo mi s přípravou knihy jakkoliv pomohli a to:
zejména Mgr. Ladislavě Nohovcové a Václavu Klingerovi z podnikového archivu Škoda, a.s. v Plzni,
Pavlu Goeslovi za perfektní zpracování fotografií z dochovaných skleněných negativů,
neúnavnému „vyhledávači” Zdeňku Hrdinovi za pravidelný přísun dat z úplně jiné strany,
Davidu Jůzovi za vyhledávání podkladů v různých archivech, antikvariátech a na burzách,
pánům Surovi, Vaňkovi, Špačkovi, Arazimovi, Dvořákovi, Balskému, Preissovi a Zoubkovi,
s předstihem ing. Janu Moštěkovi za sestavení anglické části publikace a korespondenci,
kamarádovi Anthony R. Thomasovi, „sentinelímu” historikovi a publicistovi z Velké Británie
a ještě mnoha dalším, které jsem zde neuvedl, ale kteří ví ...


Manželce Janě jsem potom vděčný za to,
s jakou trpělivostí již třicet let snáší ty hory banánových krabic plné papírů, výstřižků,
výpisků, kopií, fotografií, knížek, časopisů, novin, ceníků, katalogů a prospektů s tím,
aniž by se je pokoušela jakýmkoliv způsobem uspořádat, nebo snad dokonce uklízet.

DALIBOR FEUEREISL •  P.O. Box 76  •  102 00 Praha 15  •  Czech Republic


Hledám podklady

Tato karikatura je chráněna autorským zákonem. Její použití je možné pouze s písemným souhlasem jejího autora.

This cartoon is protected by copyright law. It could be used only with the written permission of the copyright owner.