Velmi rád uvítám jakékoliv dobové reklamy, reklamní katalogy, prospekty, časopisy a fotografie
s vyobrazeními různých typů parních automobilů
Škoda-Sentinel i s reklamními nápisy a logy,
z předválečného Československa, poválečné exempláře, ale případně také z celého světa.

MAILUJTE TELEFONUJTE PIŠTE RÁD PŘIJEDU A VAŠE PODKLADY ODKOUPÍM

(nebo si je s Vaším laskavým svolením vypůjčím ke zdokumentování a reprodukci)

Dalibor Feuereisl    P.O. Box 76     Pošta 102     102 00 Praha 15

Hledám jakýkoliv dobový obrazový materiál týkající se parních automobilů „Škoda-Sentinel"

Výrobní štítek
E-mail
Škoda Sentinel 1924-1965
Úvodní strana
Vozy dodané
Vozy vyrobené
Hledám podklady
Fotogalerie
Sentinely v modelech
Studie sentinelů Lledo
Nahoru

Poslední úprava
19.12.2013

Vozy dochované

Eurotel
602 255 105

Telefon / Fax
267 913 414

602 255 105
Klikni!

Zoufale hledám mezi modelářskými pamětníky kopii originálního výkresu
dnes již zesnulého Ing. Hugo Štrunce v měřítku 1:10, který byl vydán jako
součást monografie vozu Škoda-Sentinel v časopisu
Modelář číslo 11/68.
Moje kopie, kterou tehdy redakce časopisu nabízela zájemcům za 6,- Kčs, mi byla odcizena ...


Klikni!
Klikni!
Copyright: ©2002 Dalibor Feuereisl
Sentinely ve fotografii ...

Pro připravovanou obrazovou publikaci o parních vozech Škoda-Sentinel, která by měla vyjít zhruba na podzim roku 2014, naléhavě hledám „akční" fotografie těchto parních vozů (z provozu na silnicích, v lomech, pískovnách, cihelnách, dále pak při úklidech města, odvozu popelnic, z mnohých automobilových havárií i rezavějící vraky za stodolami apod.), které by vhodně doplnily více jak 140 továrních fotografií z dochovaných skleněných desek. Zkuste prosím prohlédnout stará alba vašich dědečků nebo vaše archivy a urychleně mi ještě nabídnout pomocnou ruku ...


Klikni !