Výrobní štítek
Škoda Sentinel 1924-1965
Vozy dodané
Vozy vyrobené
Hledám podklady
Sentinely v modelech
Studie sentinelů Lledo
70 kB
58,5 kB
70,6 kB
79,5 kB
78,8 kB
79,8 kB
79,9 kB
77,4 kB
77,5 kB
80,8 kB
81 kB
78,2 kB
72,2 kB
76,9 kB
72,3 kB
73,4 kB
77,2 kB
79,7 kB

Standardní Škoda-Sentinel
model z roku 1925

Škoda-Sentinel
oplenový výsypný vůz

Škoda-Sentinel
vůz pro přepravu dřeva

Škoda-Sentinel
vůz pro přepravu popelnic

Škoda-Sentinel Omnibus
pohled do interiéru

Škoda-Sentinel
vůz pro přepravu popelnic

Škoda-Sentinel Omnibus
zak.č.: 209500/83

Autovoznice Škoda-Sentinel
pro nástřik vozovky thérem

Škoda-Sentinel
kropící vůz při zkouškách

Škoda-Sentinel
kropící vůz po zkouškách

Škoda-Sentinel
standardní kropící vůz

Škoda-Sentinel
standardní kropící vůz

Škoda-Sentinel
kropící vůz jiného typu

Traktor Škoda-Sentinel
málo známý typ z roku 1926

Pivovarský Škoda-Sentinel
(foto z dobového prospektu)

Úvodní strana

Poslední úprava
30.04.2002

Copyright: (C)2000-2002 Dalibor Feuereisl

Nahoru

Škoda-Sentinel Omnibus
zak.č.: 209500/83

Škoda-Sentinel Omnibus
zak.č.: 209500/83

58,5 kB
81 kB
74,9 kB

Škoda-Sentinel
model ze 30-tých let

Škoda-Sentinel
vůz pro přepravu popelnic

Traktor Škoda-Sentinel
(foto z dobového prospektu)

All rights reserved. Photography reproduced with his approval.

Škoda-Sentinel
železniční kolejové vozidlo

112,6 kB

Škoda-Sentinel
 projekt parního nábytkového vozu z roku 1925
(výkres č.: 83/24363)

65,6 kB

Škoda-Sentinel
železniční parní vůz
(foto z dobového prospektu)

Vozy dochované
Pohled do Anglie
Pohled do Anglie
59,8 kB
58,4 kB
57,6 kB
57,6 kB
73,0 kB
75,6 kB

Ukázka sklápěcího Sentinelu
z věstníku Stavebního úřadu
v Praze z roku 1926

Ukázka sklápěcího Sentinelu
z věstníku Stavebního úřadu
v Praze z roku 1926

Ukázka sklápěcího Sentinelu
z věstníku Stavebního úřadu
v Praze z roku 1926

Ukázka sklápěcího Sentinelu
z věstníku Stavebního úřadu
v Praze z roku 1926

Pracovní fotografie likvidátora pojišťovny z "protektorátní" havárie Sentinelu v Praze

91,5 kB

Seřazené vozy při zastávce
v průběhu armádních zkoušek
v roce 1924

Pracovní fotografie likvidátora pojišťovny z "protektorátní" havárie Sentinelu v Praze

43,7 kB

Dobový výkres uspořádání podvozku sklápěcího Sentinelu
z roku 1925

Ukázka dobových prospektů
 Škodových závodů, a.s.
z roku 1924 a 1928

95,4 kB
92,8 kB
klikni !