Výrobní štítek
Úvodní strana
Vozy vyrobené
Hledám podklady
Fotogalerie
Sentinely v modelech
Studie sentinelů Lledo
Sentinely dochované v ČR

Sentinely údajně dochované v České republice ke konci roku 2000

E-mail

346
357
·····
376
 

Tomáš & Erich Preissovi, Krmelín
Zdeněk Balský, Hradec Králové
na zahradě Miroslava Zoubka v Praze
Banícke múzeum, Rožňava (MD Bratislava)

zrekonstruovaný
valník
jenom podvozek*)
Slovensko

Vozy dodané

Telefon / Fax
267 913 414

EuroTel
602 255 105

Nahoru

Poslední úprava
10.05.2002

*) anglický podvozek byl v roce 1935 přestavěn a přizpůsoben k jízdě po kolejích železniční vlečky

Motor Journal

Číslo 5 nezávislého měsíčníku automobilistů Motor Journal věnuje na stránkách 10 až 18 pod titulem Funící Sentinel pozornost právě těmto parním automobilům. Jan Zvelebil svůj článek sestavil z mnoha dobových materiálů a prospektů zabalený do historických dat a zážitků ze setkání sběratelů těchto vozů v Anglii a jejich propagační jízdy dlouhé 927 mil ...

Velmi rád uvítám jakékoliv další informace týkající se současnosti těchto vozů. Hledám původní
výrobní štítek
z boku kabiny, dále prospekty, časopisy a fotografie s vyobrazením různých typů
parních automobilů
Škoda-Sentinel hlavně s reklamními nápisy, logy a značkami, pivovarnické
a počišťovací vozy z předválečného Československa i poválečných dosluhujících exemplářů.

MAILUJTE TELEFONUJTE PIŠTE RÁD PŘIJEDU A VAŠE MATERIÁLY ODKOUPÍM

(nebo si je s Vaším laskavým svolením vypůjčím ke zdokumentování a reprodukci)


Není mnoho příležitostí setkat se v současnosti s autorskou prací na toto nádherné, párou a strojním olejem vonící téma, zahalené do oblaků kouře a dýmu funícího automobilu. Několikrát jsem se chtěl touto trnitou cestou vydat sám, ale teď, ve svých padesátinách, jsem se konečně rozhodl ...


Copyright: (C)2001-2002 Dalibor Feuereisl

Podle všech možných dostupných pramenů a informací se domnívám, že v České republice již nejsou další dochované vozy ŠKODA-Sentinel, ačkoli "nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní ..."

Klikni!
Oficiální stránky Národního technického muzea v Praze

Prostor pro studium materiálů o parních vozech Škoda-Sentinel mi také poskytlo studijní oddělení Národního technického muzea, v čele s Dr. Hozákem za archivní část a paní Richardou Svobodovou, vedoucí knihovny, jimž touto cestou upřímně děkuji.


Na tomto místě bych rád poděkoval za neocenitelnou pomoc Mgr. Ladislavě Nohovcové
a Václavu Klingerovi z podnikového archivu Škoda, a.s. v Plzni.

klikni !