Výrobní štítek

Poslední úprava
12.07.2002

Sentinely dodané do ČSR

BS4287
BS4327
A4335
5044
5414
5416
5426
5432
5441
5504
5552
5570
5582
5607
5629
5630
5631
5632
5633
5658
5668
5669
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5712
5713
5727
5728
5729

4-5 ton
4-5 ton
6-7 ton
·····
4-5 ton
5-6 ton
6-7 ton
4-5 ton
·····
·····
5-6 ton
5-6 ton
6-7 ton
5-6 ton
4-5 ton
5-6 ton
4-5 ton
4-5 ton
·····
·····
·····
·····
4-5 ton
4-5 ton
4-5 ton
4-5 ton
4-5 ton
4-5 ton
5-6 ton
5-6 ton
6-7 ton
6-7 ton
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····

STD
STD
STD
T
SUP
SUP
SUP
SUP
přívěs
přívěs
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
přívěs
T
přívěs
přívěs
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
přívěs
přívěs
přívěs
přívěs
přívěs
přívěs
přívěs

SUP
SUP
přívěs
přívěs
přívěs
SUP
přívěs
přívěs
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
T
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

SUP/BUS

Sentinely dodané do Československa v letech 1924-1925

STD
T

Standard-Sentinel Waggon
Super-Sentinel Single-Geared Tractor

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

5800
5801
5808
5809
5810
5855
5856
5857
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5884
5899
5900
5901
5902
5903
5904
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103

6147

5-6 ton
5-6 ton
·····
·····
·····
4-5 ton
·····
·····
4-5 ton
4-5 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
6-7 ton
6-7 ton
·····
4-5 ton
4-5 ton
4-5 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
5-6 ton
6-7 ton
6-7 ton
6-7 ton

6-7 ton

Zpracováno podle anglické originální tovární dokumentace v roce 1998.

Copyright: (C)2000-2002 Dalibor Feuereisl

Nahoru
Úvodní strana
Vozy vyrobené
Hledám podklady
Fotogalerie
Sentinely v modelech
Studie sentinelů Lledo

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
 

Sentinel Drivers Club, England
Vozy dochované

SUP
BUS

Super-Sentinel Waggon
32 Passenger Coach (autobus)

Ze závodu The "Sentinel" Waggon Works, Ltd., Shrewsbury, England bylo do Plzně postupně dodáno 52 vozů Sentinel, 1 autobus Super-Sentinel a 3 traktory (celkem 56 strojů).

Dále bylo v rámci nákupu licence dodáno 17 přívěsných a vlečných vozů.

Čtyři další vozy byly do Československa dodány také přímým prodejem ze závodu The "Sentinel" Waggon Works, Ltd., Shrewsbury, England.